Tuesday, October 2, 2018

IDUG Db2 Tech Conference in Malta – November 4-8


If you are not aware, the biggest Db2 conference in Europe is upcoming in a month. It takes place in Malta, over a week:


Established some 30+ years ago, IDUG stands for International Db2 Users Group, this non-profit organization aims to provide high quality education and services designed to promote the effective utilization of Db2.

By attending the next IDUG conference in Malta, you may expect the opportunity to:

 • Meet and network with ~500 Db2 professionalsAttend best-in-class technical sessions
 • Meet with Db2 vendors, consultants, and services companies at the Conference Booths
 • Ask any question on your mind during the Expert Panels
 • Pass complimentary Db2 Certifications
 • Network and have fun at the Evening Vendor networking events
 • Meet me at the conference and it will be my pleasure to introduce you with the Conference Chair, Mateja Jankovic.

Learn more and register for IDUG Malta at https://www.idug.org/emea2018


Top Tips:
 1. IDUG is not only a set of events, it’s also a website full of valuable content: https://www.idug.org
 2. Make sure to register to the Db2-L list-serv (forum)
 3. Learn about Db2 on YouTube : https://www.youtube.com/user/IDUGDB2/
 4. Register to another great Db2 site : http://www.worldofdb2.com/

Wednesday, September 26, 2018

6th csDUG Conference: A great success!

The 6th csDUG Conference happened yesterday (Sept 25), in Prague.


This year, in addition to the traditionnal 2 Db2 tracks (Database Administrators and Database Developers), we had a third track, focusing on IMS. The conference was attended by 70 Db2 and/or IMS users, mainly from Czech Republic and Slovakia. The event was held in the CA Technologies lab in Chodov, and was sponsored by CA Technologies and IBM. Thanks to all the speakers who made the trip to share their expertise and give presentations about Db2 for z/OS and IMS.

A few pictures from the sessions

Db2 12 Continuous Delivery by Emil Kotrc

IMS Continuous Delivery by Deepak Kohli

Db2 for z/OS zPARMs by Rodolfo Custodio

Db2 for z/OS Optimizer presentation by Michal Bialecki

Proactive Management using Analytics by Steen Rasmussen

Group Picture at the 6th csDUG Conference


Additional pictures of the event can be found at https://twitter.com/search?q=csDUG

Presentations available here : https://drive.google.com/drive/folders/1iJFqTR2gMlb0Od4Ih31TTW6sbevxom56?usp=sharing

If you missed the conference this year you will have opportunity to attend next year. As we shape the next event, we would like to hear from you with your preferred city (Prague, Brno, Ostrava, Bratislava, or ...), the most convenient time of year for you, and what topics are you interested in.

If you attended the Conference, feel free to leave a comment below to indicate, for example, which session / presenter you enjoyed the most !

Tuesday, July 24, 2018

25. September, 2018 – csDUG Konferencia

Česká a slovenská skupina užívateľov DB2 (csDUG) je regionálna skupina užívateľov (RUG), ktorá bola založená pred 6 rokmi.
Týmto vás pozývame na 6. ročník konferencie csDUG konanej 25. septembra 2018. Tento rok bude konferencia prebiehať v troch súbežných smeroch.
Táto udalosť je sponzorovaná spoločnosťami IBM a CA Technologies.
    

Jedná sa o celodennú konferenciu s voľným vstupom. Prednášajúcimi sú uznávaní experti v odvetví. Nenechajte si újsť jedinečnú príležitosť stretnúť sa s odborníkmi osobne!

Program konferencie

Download the conference agenda, abstracts, and speakers' bio [here]

Db2 Devleoper Track

Db2 DBA Track

IMS Track

Miesto konania


CA Technologies lab, 3. poschodie
V Parku 8,
148 00 Prague 4, Chodov
Česká Republika
è   Budova sa nachádza v areáli pred pôvodnou budovou, kde sa konali predchádzajúce ročníky konferencie csDUG. (Nemôžete zablúdiť.)
Ste kvalifikovaný DB2 alebo IMS odborník? Zaujíma Vás, na čo všetko môžete DB2 a IMS použiť? Ste skúsený databázový administrátor (DBA) v iných prostrediach a databázach a potrebujete DB2, alebo IMS podporu pre Váš nový projekt? Zaujímalo by Vás, akú úlohu môže zohrať DB2, alebo IMS architektúra vo Vašom podnikaní?
>      Príďte 25. septembra na csDUG konferenciu, kde získate odpovede na tieto a dalšie otázky a zároveň budete mať možnosť stretnúť sa s ďalšími odborníkmi v týchto oblastiach!


Postup na registráciu s voľným vstupom na csDUG :
 • Pošlite email na register.csdug.25.sept@gmail.com – Uveďte nasledujúce podrobnosti:
  • Vaše meno,
  • krajinu,
  • pracovnú pozíciu,
  • spoločnosť (zamestnávateľ),
  • hlavnú oblasť záujmu (Db2 DBA smer, alebo Db2 Developer smer, alebo IMS smer) – medzi jednotlivými smermi sa môžete voľne pohybovať. Túto informáciu potrebujeme vedieť iba z organizačných dôvodov.
  • jazyky, ktorými sa dorozumiete
 • Ak sa zaregistrujete pred 27. augustom a nikdy predtým ste sa nezúčastnili na žiadnej IDUG konferencii, a máte záujem o voľnú vstupenku na IDUG EMEA (Malta, 4.-8. november, 2018), uveďte, prosím, túto skutočnosť vo vašej správe.
 • Staňte sa členmi virtuálnej skupiny csDUG na http://www.worldofdb2.com/group/csdug (Vaša registrácia nám umožní vyčísliť náklady na túto udalosť). Pokiaľ ešte nie ste členmi WorldOfDB2, je nutné sa najskôr zaregistrovať a až potom sa pričleniť do skupiny csDUG.


Prosím, berte na vedomie, že všetci účastnící konferencie sa musia zaregistrovať za účelom získania identifikačnej karty. Informácie, ktoré nám poskytnete, nám pomôžu Vás identifikovať.

September 25, 2018 – csDUG Conference

The Czech Republic and Slovakia DB2 Users Group (csDUG) is a Regional User Group (RUG) that was created 6 years ago.

On 25 September 2018, we will be hosting the 6th csDUG event, with 3 tracks!
The event is sponsored by IBM and CA Technologies.


This is a full day FREE conference with top industry speakers - a great opportunity for DB2 and IMS users to meet industry experts !

Agenda of the conference

Download the conference agenda, abstracts, and speakers' bio [here]

Db2 DBA Track


Db2 Developer Track


IMS Track

Location


CA Technologies lab, 3rd floor
V Parku 8,
148 00 Prague 4, Chodov
Czech Republic
è   it’s just the building in front of which we traditionally had csDUG in the past (you won’t get lost).
Are you a qualified DB2 or IMS specialist? Do you want to discover what DB2 or IMS is or what it can do for you? Are you an experienced DBA in environments other databases and need support in DB2 or IMS for a new project? Are you interested in what role it can play a DB2 or IMS architecture of your business?
     --> Join the September 25 csDUG conference to listen to industry experts and network with other people interested in DB2!


Register to this FREE conference :
 • Send an email to register.csdug.25.sept@gmail.com - Please specify:
  • your name,
  • country,
  • job title,
  • company,
  • Main track of interest (Db2 DBA track or Db2 Developer Track or IMS Track) – as csDUG, you can move from one track to another, but for organizational matters, please let us know which track is most interesting for you.
  • language(s) spoken
 • If you register before August 27th ... and if you never attended an IDUG conference, and you are interested in receiving a FREE pass to IDUG EMEA (Malta, November 4-8, 2018), please mention it in the email.
 • Become a member of the virtual csDUG group at http://www.worldofdb2.com/group/csdug (this helps us to calculate the budget for the complementary lunch). If you are not already a member of the WorldOfDB2 website, you will need to register first.


Please note that all people attending the conference venue need to register in order to have a badge. The information you provide will help us to identify you.

Září 25, 2018 – csDUG Konference

Česká a slovenská skupina DB2 uživatelů (csDUG) je regionální skupinou uživatelů (RUG), která byla založena před 6 lety.
Tímto vás zveme na 6. ročník konference csDUG konané 25. září 2018. Letos je konference rozdělena na 3 paralelní běhy.
Tato událost je sponzorována společnostmi IBM a CA Technologies.
  

Jedná se o celodenní konferenci s volným vstupem. Přednášející jsou uznávanými experty v oboru. Nenechte si uniknout jedinečnou příležitost potkat se s přednášejícími osobně!

Program konference

Download the conference agenda, abstracts, and speakers' bio [here]

Db2 Developer Track

Db2 DBA track

IMS Track

Místo konání


CA Technologies lab, 3. patro
V Parku 8,
148 00 Prague 4, Chodov
Česká Republika
è   Budova se nachází hned před původní budovou, ve které se konaly předchozí ročníky konference csDUG. (Nemůžete zabloudit.)

Jste kvalifikovaný DB2 nebo IMS odborník? Zajímá Vás, k čemu všemu můžete DB2 a IMS využít? Jste zkušený databázový administrátor (DBA) v jiných prostředích a databázích a potřebujete DB2, nebo IMS podporu ve Vašem novém projektu? Zajímalo by Vás, jakou roli může sehrát DB2, nebo IMS architektura ve Vašem podnikání?
>      Přijďte 25. Září na csDUG konferenci, kde získáte odpovědi na tyto a další otázky a zároveň budete mít možnost setkat se s dalšími odborníky v těchto oblastech!


Postup pro volnou registraci na csDUG :
 • Pošlete email na register.csdug.25.sept@gmail.com – Sdělte nám následující podrobnosti:
  • Vaše jméno,
  • země,
  • pracovní pozice,
  • společnost (zaměstnavatel),
  • Hlavní oblast zájmu (Db2 DBA běh nebo Db2 Developer běh, nebo IMS běh) – mezi jednotlivými běhy se můžete volně pohybovat. Tuto informaci potřebujeme znát pouze z organizačních důvodů.
  • Jazyky, kterými se dorozumíte
 • Pokud se registrujete před 27. srpnem, nikdy předtím jste se neúčastnili žádné z předchozích konferencí IDUG EMEA (Malta, Listopad 4-8, 2018), a pokud by jste měli zájem o volnou vstupenku na tuto událost, prosíme, též uveďte tuto skutečnost ve Vaší registraci.
 • Staňte se členy virtuální csDUG skupiny http://www.worldofdb2.com/group/csdug (Vaše registrace nám usnadní výpočet rozpočtu na tuto událost,). Pokud ještě nejste členy WolrdOfDB2, je nutné se nejdříve registrovat a teprve potom se přidat ke skupině csDUG.


Prosím vemte na vědomí, že všichni účastníci konference se musí registrovat za účelem získání identifikační karty. Informace, které nám poskytnete, nám pomohou Vás identifikovat.

Tuesday, May 15, 2018

csDUG 2018 - The call for presentations is now opened !


Following our successful events in the past years, we are now planning the next csDUG conference!

This year, the conference will take place on 25th September 2018 (Tuesday) in The Park, Prague 4 - Chodov.

We are opening a call for presentations on this event. Contact me to sign up (by direct email, using twitter @Db2forZ, or by leaving a comment to this page), it is enough to state the title of your presentation and also short description of the main objectives. The presentation should not be longer than 55 minutes, including Q&A.

This year, we are welcoming topics for Db2 Database Administrators and Db2 Application Developers, but also topics around IMS for z/OS (new 3rd track).

The call for presentations will be opened until 15th July 2018.

The whole csDUG team is looking forward to our mutual cooperation!

The csDUG team

csDUG 2017 (Prague) group picture
csDUG 2016 (Prague) group picture
csDUG 2015 (Ostrava) group picture


Summary of IDUG NA 2018 Philadelphia



IDUG hosted its annual 2018 NA conference in Philadelphia a few weeks ago. 

The event was a real success, with 500+ attendees.

A few pictures from the event

More pictures are avaialble on Twitter at @Db2forZ

Steen Rasmussen presents what’s new in the Temporal World of Db2
Steve Thomas presenting Db2 Partitioning restrictions

Nicole Fagen and the Green Highway during the VSP session from CA

The IBM Reception on Wednesday evening


Next Event ?

The next IDUG NA conference will be in Charlotte, North Carolina, from June 2 to June 6, 2019
Learn more about this conference at https://www.idug.org/page/na2019

Thursday, February 22, 2018

Benefits of SLAs for Db2 Professionals





On Thursday 23rd November 2017, some sessions were recorded at the Fifth csDUG Conference (csDUG is the Db2 Regional Users Group for Czech Republic and Slovakia).

If you could not attend the event in-person, you may want to review the following YouTube video to listen to Zeljen Stanic @staze01 , IBM Champion working for CA Technologies, who was discussing the Benefits of SLAs for Db2 Professionals. This video explains the purpose of service level agreements (SLAs) and how they can benefit Db2 professionals, such as DBAs and developers.



Short Abstract:
How to predict performance problem in design phase. This presentation will address Db2 for z/OS management and tuning. Should we start with the SLA expectations in design phase? 
We will start with data modeling, database design, testing ... and what Db2 has with ITIL and GDPR.
Abstract:
Many times if you ask how to fix the performance problem the answer is "It depends". We should start our design having final performance expectations as our design goals This presentation will address Db2 for z/OS management and tuning. We will start with data modeling, database design, testing .... and end with performance monitoring suggestions. We will touch areas of application, database and system performance. Some aspects of data masking scenarios will be mentioned too. If we are talking about standards what is ITIL? Do we need continuous education for developers, DBAs …. ?
Speaker Bio:
Zeljen Stanic has been in IT more than 34  years. Was working on different positions such as programmer, developer and DBA for Db2 and IMS. He is the member of DB Management team at CA EMEA Technical Sales - Mainframe Center of Competence. Currently he is representing CA at EMEA IDUG CPC .With SQL/DS was working from 1983, with Db2 started to work in 1989. Started to work for Platinum Technology in 1995 as a consultant for Db2 and Db2 tools. After Platinum acquisition in 1999 works for CA, supporting DBM solutions as well as other mainframe solutions. Was supporting Db2 customers in EMEA: Croatia, Slovenia, Poland, Czech Republic, Slovakia, Austria, Holland, Finland, Norway, Switzerland, Germany, Russia, Spain, Portugal, Serbia, Belgium, Turkey, Greece, Qatar, Saudi Arabia, Kuwait . Speaker on numerous Db2 User groups and Db2 conferences.